HOTLINE: 0914.559.455

HỐI KHÔNG KỊP KHI MẮC BỆNH “SÍNH” MÁY LỌC NƯỚC GIÁ RẺ

17.08.2019
Đã là người tiêu dùng thì ai cũng muốn mình mua được những sản phẩm chất lượng nhưng giá cả vừa phải, hợp lý. Lợi dụng tâm lý này rất nhiều cơ sở cung cấp máy lọc nước giả đã đưa ra thị trường khối lượng lớn máy lọc nước giả, kém chất lượng, máy lọc nước giá rẻ và gây ra những hậu quả nặng nề cho chính người tiêu dùng sau đó.
Xem tiếp

CÁCH NHẬN BIẾT NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT CÓ BỊ NHIỄM CANXI HAY KHÔNG

13.08.2019
𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑣𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎́𝑦 𝑎̂́𝑚, 𝑝ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢𝑛 𝑠𝑜̂𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑜̀𝑖 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡….
Xem tiếp