HOTLINE: 0914.559.455

Chứng nhận pháp lý

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 - Công ty TNHH Đức Trân

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 - Công ty TNHH MTV Hoàng Long Giang

Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định

Giấy chứng nhận chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm nước uống đóng chai Green

Phiếu kết quả thử nghiệm nước sau khi qua hệ thống lọc Công ty TNHH MTV Hoàng Long Giang

Phiếu kết quả thử nghiệm nước sau khi qua hệ thống lọc Công ty TNHH MTV Hoàng Long Giang

Phiếu kết quả thử nghiệm nước sau khi qua hệ thống lọc Công ty TNHH MTV Hoàng Long Giang

Chứng nhận phân phối

Chứng nhận đại lý phân phối tại miền trung