Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận, Điện Hồng, Quảng Nam

Tiếp bước những công trình nước sạch cho trường chùa tại Huế, thì hôm nay BỘ LỌC NƯỚC RO TINH KHIẾT 250L/H được đặt tại một ngôi chùa Lập Thuận ở Quảng Nam, đem nguồn nước sạch đến cho các tăng ni, phật tử. Hy vọng sẽ gặt hái được những điều lành. Hình ảnh lắp đặt thực tế những ngày qua tại chùa Lập Thuận:

Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận
Lắp đặt hệ thống lọc tại chùa Lập Thuận

Bằng sự uy tín của hơn 20 năm trong ngành xử lý nước, Đức Trân luôn đề cao giá trị nhân văn, chất lượng trong từng sản phẩm.
Đem lại nguồn nước sạch cho mọi người là nhiệm vụ của Đức Trân.
Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Đức Trân – Đơn vị cung cấp và lắp đặt các thiết bị xử lý nước đứng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên

  • 410 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
  • www.ductran.com.vn
  • Info@ductran.com.vn
  • 0822.144.555