Súc rửa, tái sinh bình lọc nước định kỳ

Hệ thống lọc nước làm mềm sau một thời gian sử dụng, cần phải hoàn nguyên để các hạt lọc về trạng thái ban đầu.

Để rửa bình lọc đạt kết quả tốt, chúng ta cần phải thực hiện việc rửa lọc đúng thời điểm, đúng qui trình để xả hết hoàn toàn cặn bẩn bị giữ lại trên bề mặt lớp vật liệu lọc. Trả lại khả năng giữ cặn như khi mới sử dụng, đối với dùng Van Súc Rửa Đa Năng bán tự động.

Súc rửa, tái sinh bình lọc nước định kỳ
Súc rửa, tái sinh bình lọc nước định kỳ
Súc rửa, tái sinh bình lọc nước định kỳ