Kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng

Kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng
Tuesday,
03/10/2023
Đăng bởi: Huyền Hoàng

Thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, nhằm xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, công tác kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định.

Ông Khương Văn Huy (thứ 7, bên phải sang), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO được kết nạp vào Đảng ngày 31-8 nhân lễ nâng cấp Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO lên thành đảng bộ. Ảnh: PV
Ông Khương Văn Huy (thứ 7, bên phải sang), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO được kết nạp vào Đảng ngày 31-8 nhân lễ nâng cấp Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO lên thành đảng bộ. Ảnh: PV

Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, nhằm hướng tới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững theo quy định của pháp luật; khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tính đến cuối tháng 6-2023, trên địa bàn thành phố có 209 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 3.539 đảng viên (chiếm 5,88% tổng số đảng viên toàn thành phố). Trong 210 tổ chức đảng có 150 tổ chức cơ sở đảng (gồm 30 đảng bộ cơ sở và 120 chi bộ cơ sở) trực thuộc các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy thuộc Thành ủy và 59 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã.

Ngoài ra còn có 134 chi bộ trực thuộc đảng ủy các doanh nghiệp. Về loại hình, trong số 209 tổ chức đảng, có 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã, 5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 43 tổ chức đảng trong công ty trách nhiệm hữu hạn, 126 tổ chức đảng trong công ty cổ phần tư nhân, 22 tổ chức đảng trong công ty cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50% và 11 tổ chức đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành phố (Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW), trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố kết nạp mới 33 đảng viên (đạt 41,3% chỉ tiêu), trong đó có 4 đảng viên là chủ, quản lý doanh nghiệp.

Tại quận Hải Châu, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, đã kết nạp 16 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có 1 giám đốc và 1 phó giám đốc doanh nghiệp. Tại quận Thanh Khê, kết nạp 21 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên là giám đốc công ty TNHH...

Tại Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, hằng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho quần chúng ưu tú trong các chi, đảng bộ trực thuộc và đoàn viên thanh niên, đoàn viên Công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức kết nạp 244 đảng viên mới, trong đó số đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là 141 đảng viên (kết nạp được 8 đảng viên là chủ doanh nghiệp). 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp mới 30 đảng viên, trong đó 22 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Trần Văn Tân cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cũng như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định việc coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân.

 Từ đó, trong công tác phát triển đảng nói chung, công tác vận động, phát triển đảng viên là các chủ doanh nghiệp luôn được Đảng ủy đặc biệt quan tâm và có nhiều giải pháp triển khai. Đạt được kết quả trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, cụ hóa các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng trong Khu Công nghệ cao, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Mới đây, tại lễ trao quyết định nâng cấp Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO thành đảng bộ, đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho ông Khương Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO, để xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong doanh nghiệp, cần đổi mới nội dung sinh hoạt đảng theo hướng tinh gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tại đảng bộ, xác định xây dựng chi bộ thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực để phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức đảng và đảng viên đang sinh hoạt trong doanh nghiệp không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà trái lại thúc đẩy sản xuất, hướng tới sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Hòa, Giám đốc Công ty CP Cơ điện và Phòng cháy chữa cháy Sao Việt, thuộc Chi bộ Văn phòng đại diện tại Miền Trung - Tổng hội Xây dựng Việt Nam (trực thuộc Đảng bộ quận Hải Châu) được kết nạp Đảng vào dịp 2-9-2022. Vốn gia đình truyền thống, trong thời gian công tác, ông Hòa luôn quan tâm và có nguyện vọng vào Đảng.

Tuy nhiên, phải khoảng mấy năm trở lại đây, ông Hòa mới có điều kiện tiếp cận và được đảng viên uy tín giới thiệu, hướng dẫn và dìu dắt để ông được kết nạp Đảng cách đây hơn 1 năm. Với nhiệm vụ của người đảng viên trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, hiện ông Hòa cũng đang hướng dẫn, động viên một quần chúng ưu tú cũng là chủ một doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy sinh hoạt trong chi hội thuộc Hội Xây dựng thành phố.

 “Với vai trò là chủ doanh nghiệp, dĩ nhiên tiếng nói của mình sẽ thuyết phục hơn khi vận động các bạn là chủ doanh nghiệp khác vào Đảng. Trong quá trình định hướng, chỉ đạo, quản lý và vận hành hoạt động của đơn vị, mình luôn ý thức việc đặt tính Đảng, sự định hướng và lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã giúp tạo dựng được bản sắc và văn hóa doanh nghiệp ngày càng rõ nét”, ông Hòa nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Phạm Văn Hòa, việc kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng là một chủ trương đúng đắn của Đảng. Chủ trương này giúp các đơn vị kinh tế tư nhân nâng cao hiệu quả hoạt động; đảng viên yên tâm, phấn khởi, tiếp tục phát huy năng lực, tận tụy cống hiến, thúc đẩy các thành phần kinh tế tư nhân ngày càng phát triển.

Nguồn: TRỌNG HUY

https://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202310/ket-nap-chu-doanh-nghiep-vao-dang-3957686/

Viết bình luận:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
Hotline
Công Ty TNHH Đức Trân